Wieke

Welkom op de website!

"Van visie naar concreet resultaat"

Wieke de Jager - Onderwijskundige

Wat doe ik?

In januari 2012 ben ik gestart als zelfstandig onderwijskundige. Ik houd ervan om met een (onderwijs)organisatie de processen en ontwikkelingen binnen de organisatie te bekijken, ‘uit te lijnen’ en te beschrijven. Veel besturen, schoolleiders en scholen zijn na deze fase snel in staat om zelf de regie over de uitgezette koers te voeren. Doel is dat de school grip heeft op de eigen ontwikkeling en natuurlijk… dat de ingezette koers uiteindelijk voor de leerling resultaat oplevert.

Wie ben ik?

Een positief mens, met hart voor ontwikkeling (zowel op het gebied van de leerling, de professional als de organisatie).

Mijn onderwijsloopbaan begon ik als leerkracht in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Daarna ben ik onder andere werkzaam geweest als docent, consultant en ontwikkelaar binnen de Speciaal Onderwijsopleidingen en als beleidsmedewerker.

Mijn ervaring ligt onder andere in:

 • het werken met (speciale) leerlingen;
 • het begeleiden van teams in trainingen op het gebied van ondersteuningsstructuren;
 • het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbeleid;
 • Ontwikkeling en invoering van nieuw curriculum;
 • het begeleiden van praktijkonderzoek.

Tijdens mijn loopbaan heb ik veel geleerd over het belang van goed onderwijs, goede docenten en gezamenlijke onderwijsontwikkeling. Maar ik vind het nog belangrijker om me te blijven ontwikkelen: onder andere door het werken in en met uiteenlopende organisaties, met boeiende mensen op verschillende lagen binnen het onderwijs.

Mijn sterke kanten
 • Pragmatisme: komen tot pragmatische en haalbare oplossingen, plannen maken met concrete afspraken in de lijn van het grote geheel;
 • Structureren: het komen tot leesbare en duidelijk beleidsdocumenten;
 • Verbinden: mensen binden in inhoudelijke ontwikkeling, zoeken naar wat hen bindt en wat zij in gezamenlijkheid willen en kunnen ontwikkelen;
 • Resultaatgerichtheid: projectgroepen en teams op koers houden, zodat resultaten worden behaald.
Mijn expertisegebieden
 • Implementatie nieuwe onderwijswetgeving;
 • Kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid;
 • Curriculumontwikkeling;
 • Projectmanagement;
 • Visieontwikkeling en beleidsontwikkeling;
 • Onderwijsopbrengsten (kerndoelen, leerlijnen, streefdoelen, leerlingvolgsystemen).

Voor informatie over mijn werkervaring en opleiding verwijs ik u naar mijn LinkedIn-profiel.

Naast het enthousiasme voor onderwijs, geniet ik ook dagelijks van ons gezin (man en twee dochters), de natuur, gezelligheid met vrienden en familie, lezen. 

"Een positief mens, met hart voor ontwikkeling"

Copyright ©2022. All rights reserved for Wieke de Jager. Met trots ontworpen door Beeld & Schoon