Doelenboekjes

Doelenboekjes

Doelenboekjes PO

Per 1 september 2017 zijn ze beschikbaar: boekjes met de leerdoelen in leerlingentaal voor het primair onderwijs! De doelenboekjes dragen bij aan de regie van de leerling op zijn of haar eigen leerproces en maken voor ouders inzichtelijk wat er dit jaar geleerd wordt. Daarnaast ondersteunen ze de leerkracht in het doelgericht werken en evalueren met leerlingen.

De doelenboekjes zijn gemaakt per leerjaar (groep 1 tot en met 8) voor de basisvakken: taal (spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en taal), rekenen, wereldoriëntatie, sociaal gedrag en leren leren (werkhouding en aanpakgedrag).

De doelen zijn gebaseerd op de leerlijnen Primair Onderwijs van het CED en de doelen die in de CITO toetsen worden aangegeven. Vanwege de hoeveelheid doelen hebben we ervoor gekozen om niet alle doelen uit het aanbod letterlijk te vertalen. We hebben daarin een keuze gemaakt zodat voor leerlingen en ouders overzichtelijk wordt wat de globale onderwijsdoelen van dit jaar zijn.

De kosten van de doelenboekjes in leerlingentaal zijn € 250,- per school (exclusief 21% BTW) voor de hele serie. Bij aanschaf door een bestuur van 10 tot 19 scholen wordt een bedrag van € 1.500,- (exclusief 21% BTW) berekend. Voor besturen van 20 of meer scholen zijn de aanschafkosten € 2.500,- (exclusief 21% BTW).

U ontvangt na de bestelling de doelenboekjes van leerjaar 1 tot en met 8 zowel in PDF- als in Word-format. U kunt hierdoor de boekjes van uw schoollogo voorzien en een eigen voorwoord en/of inhoudelijke doelen toevoegen. 

Door te klikken op de onderstaande afbeelding kunt u een voorbeeld doelenboekje voor groep 4 downloaden.

Doelenboekjes SBO

De doelenboekjes in leerlingentaal voor het Speciaal Basisonderwij zijn gemaakt voor de basisvakken: Taal (spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en taal), rekenen, sociaal gedrag en leren leren (werkhouding en aanpakgedrag).

In de onderbouw (tot en met leerjaar 5) worden dezelfde doelen voor leerlingen in verschillende leerroutes gehanteerd. In leerjaar 6, 7 en 8 wordt een onderscheid gemaakt tussen leerroute VMBO T en hoger, leerroute VMBO KB en BB en leerroute Praktijkonderwijs.

De doelen zijn gebaseerd op de leerlijnen Primair Onderwijs van het CED, de passende perspectieven van SLO en de doelen die in de CITO toetsen worden aangegeven.

Vanwege de hoeveelheid doelen hebben we ervoor gekozen om niet alle doelen uit het aanbod letterlijk te vertalen, maar hebben daarin een keuze gemaakt, zodat voor leerlingen en ouders overzichtelijk wordt wat de basisdoelen van dit jaar zijn.

Per vak worden een aantal doelen gearceerd met een*. Dit zijn de minimale doelen die we met alle leerlingen beogen (de doelen uit het intensief arrangement).

In het doelenboekje wordt gekozen voor de tekst “ik oefen” als de leerling dit aanbod krijgt, maar nog niet helemaal hoeft te beheersen. Als de leerling een doel dit jaar ook moet beheersen staat het doel zonder “ik oefen” in het doelenboekje.

Bijvoorbeeld:

  • Ik oefen de het benoemen van de kleuren geel, rood, blauw en groen (de leerling krijgt dit aangeboden in de klas en oefent ermee)
  • Ik benoem de kleuren geel, rood, blauw en groen (de leerling moet de kleuren in de praktijk kunnen benoemen).

De kosten van de doelenboekjes in leerlingentaal zijn € 250,- per school (exclusief 21% BTW) voor de hele serie.

U ontvangt de doelenboekjes zowel in PDF als in Word-formaat. U kunt uiteraard naar eigen inzicht in deze boekjes wijzigen en toevoegen.

Door te klikken op de onderstaande afbeelding kunt u een voorbeeld doelenboekje voor leerjaar 6 downloaden.

Bestellen?

U kunt de doelenboekjes bestellen via onderstaand bestelformulier. De doelenboekjes zullen daarna digitaal naar u worden opgestuurd.

    Doelenboekje leerjaar 4Doelenboekje leerjaar 6